Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

589/CV-STNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia về XD nông thôn mới giai đoạn 2010-2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
25/06/2019
25/06/2019
Số hiệu Trích yếu