Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

584/STNMT-TNN
V/v tham gia ý kiến vào quyết định ban hành quy định quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo mưa lũ trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/06/2019
24/06/2019
Số hiệu Trích yếu