Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

159/QĐ-STNMT
Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy thủy điẹn Mường Tùng xã Mường Tùng huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/06/2019
24/06/2019
Số hiệu Trích yếu