Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

582/STNMT-MT
V/v tổng hợp kết quả đánh giá, thống kê các cơ sở sản xuất và dự toán án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây sự cố môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/06/2019
24/06/2019
Số hiệu Trích yếu