Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

580/GM-STNMT
Giấy mời: họp bàn thống nhất các nội dung về việc xác phương pháp định giá đất, xác định giá trị quỹ đất giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án thẩm định phê duyệt làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án .....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/06/2019
24/06/2019
Số hiệu Trích yếu