Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

157/QĐ-STNMT
V/v trưng tập viên chức thực hiện điều tra, XD bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh ĐB áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2014
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
24/06/2019
24/06/2019
Số hiệu Trích yếu