Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

180/TTr-STNMT
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
21/06/2019
21/06/2019
Số hiệu Trích yếu