Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

592/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể giá tài sản trên đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
19/06/2019
19/06/2019
Số hiệu Trích yếu