Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

590/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
19/06/2019
19/06/2019
Số hiệu Trích yếu