Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

594/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng bản Tân Phong, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
19/06/2019
19/06/2019
Số hiệu Trích yếu