Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

179/TTr-STNMT
V/v giao đất cho Hội cựu chiến binh tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
20/06/2019
20/06/2019
Số hiệu Trích yếu