Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

576/STNMT-KS
V/v tham gia thẩm định cho chủ trương đầu tư dự án sản xuất than cốc tại điểm mỏ than Na Sang 2, xã Núa Ngam huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
20/06/2019
20/06/2019
Số hiệu Trích yếu