Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

177/TTr-STNMT
V/v đề nghị bổ sung kinh phí để thực hiện dự án XD bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh ĐB áp dụng từ ngày 01/01/2020 cho thời kỳ ổn định 05 năm từ năm 2020 đến năm 2024
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
20/06/2019
20/06/2019
Số hiệu Trích yếu