Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

178/TTr-STNMT
V/v đề nghị thẩm định dự án kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
20/06/2019
20/06/2019
Số hiệu Trích yếu