Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

570/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cửa hàng xăng dầu Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
18/06/2019
18/06/2019
Số hiệu Trích yếu