Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

174/TTr-STNMT
V/v chấp thuận điều chỉnh, thay đổi một số nội dung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt môi trường đã được phê duyệt của dự án tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu