Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

135/BC-STNMT
Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu