Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

155/QĐ-STNMT
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu, đánh giá khí hậu tỉnh ĐB thuộc hợp phần biến đổi khí hậu và tăng trưởng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu