Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1746/UBND-NC
Phối hợp tổ chức thực hiện điều tra xã hội học về thực trạng “tham nhũng vặt” trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm trật tự ATGT
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu