Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

567/GM-STNMT
Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu