Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

173/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt phương án, dự án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu