Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

163/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Long Tạo (Hạng mục đường dây 110KV thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức) tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo và xã Huổi Mí huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu