Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

162/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo QP-AN bản Tân Phong, xã Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu