Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

560/STNMT-KS
V/v xin ý kiến hồ sơ đăng ký khai thác đá làm vật liệu XDTT trong diện tích đất khu phụ trợ, làn trại phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Mùn Chung 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu