Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

171/TTr-STNMT
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu