Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

159/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đường vào bản Mường Toong 4, xã Mường Toong huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu