Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

160/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đề tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Mường Mươn, xã Ma Thì Hồ và xã Na Sang huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu