Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

167/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể, giá tài sản trên đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu TĐC các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4-thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu