Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

169/TTr-STNMT
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự án XD công trình đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở, P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/06/2019
14/06/2019
Số hiệu Trích yếu