Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

170/TTr-STNMT
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư XD công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/06/2019
17/06/2019
Số hiệu Trích yếu