Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

554/STNMT-VP
Về việc cung cấp thông tin xây dựng đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
12/06/2019
12/06/2019
Số hiệu Trích yếu