Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1664/UBND-KT
Về việc chấp thuận chủ trương cải tạo, thanh thải vật cản dòng chảy đoạn sông sau nhà máy thủy điện Huổi Chan1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
11/06/2019
11/06/2019
Số hiệu Trích yếu