Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1677/UBND-KTN
Xác nhận khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích khu phụ trợ, lán trại thuộc dự án thủy điện Mùn Chung 2
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
11/06/2019
11/06/2019
Số hiệu Trích yếu