Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

545/KH-STNMT
Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
11/06/2019
11/06/2019
Số hiệu Trích yếu