Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

547/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực điểm mỏ cát làm vật liệu XD thông thường Đội 19, xã Noong Hẹt và Đội 19, xã Noong Luống huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
12/06/2019
12/06/2019
Số hiệu Trích yếu