Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

155/TTr-STNMT
Về việc cho phép Công ty TNHH Lộc Dương Điện Biên thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
11/06/2019
11/06/2019
Số hiệu Trích yếu