Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

542/C
V/v thống nhất kinh phí để triển khai thực hiện việc cấp GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
11/06/2019
11/06/2019
Số hiệu Trích yếu