Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

127/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra, rà soát đối với nội dung đơn của ông Lò Văn Khón tổ dân phố 5 TT Mường Chà huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
11/06/2019
11/06/2019
Số hiệu Trích yếu