Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

145/QĐ-STNMT
Trích kinh phí chi thường xuyên giao năm 2019 để rút dự toán đóng góp cho Cụm thi đua số III tổ chức hội thi văn nghệ - thể thao và sơ kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu