Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1660/UBND-KTN
Cung cấp thông tin xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu