Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

532/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Trung tâm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu