Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

534/STNMT-KS
Rà soát báo cáo tình hình quản lý giấy phép hoạt động khoáng sản do địa phương cấp thuộc đối tượng phải tính tiền sử dụng số liệu, thông tin về đanh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu