Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

535/STNMT-QLĐĐ
V/v phối hợp kiểm tra thực địa khu đất xây dựng Công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu