Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

152/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Mường Ảng để Xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp, diễn tập bẵn chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Mường Ảng tại địa bàn xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu