Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1646/UBND-KTN
Tham mưu ý kiến góp ý cho chương trình bồi dưỡng kiến thức về đo đạc và bản đồ, câu hỏi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu