Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

531/STNMT-QLĐĐ
Về việc trả lời đơn kiến nghị về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu