Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

150/TTr-STNMT
Về việc Chuyển hình thức trẻ tiền thuê đất từ thuê đát trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tền thuê đất một lần cho cả thời thời gian thuêu đất còn lại của Công ty TNHH Vinaga Điện Biên đang sử dụng đất tại địa bàn xã Sa Mứn, huyện ĐB, tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu