Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

526/STNMT-QLĐĐ
V/v thống nhất thu hồi đất của Công ty cổ phần TMDL và DV tổng hợp Điện Biên tại thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa CHùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu