Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

148/TTr-STNMT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khi GPMB xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu