Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

515/QĐ-UBND
Về việc tạm ứng từ nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu